Patesterka czasem wsparcia Funduszu Obrony Życia

Rysunek10

Drodzy Bracia i Siostry!

Troska o ochronę życia to jedno z najważniejszych zadań we współczesnej rodzinie ludzkiej. Kościół od samego początku stał na straży rodzącego się życia, bo taka jest przecież treść Ewangelii, którą głosił Chrystus.

Pamiętajmy zatem o dobrej tradycji która wpisała się w naszą rzeczywistość,
iż ofiary składane przez wiernych w czasie Pasterki, przeznaczone są na Fundusz Obrony Życia w naszej archidiecezji.

Naszą pomocą chcemy objąć przede wszystkim Dom Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie i inne struktury dobroczynne działające na rzecz życia i rodziny.

Dziękując zatem wszystkim zatroskanym o sprawy obrony ludzkiego życia
i solidarność w tej właśnie dziedzinie, z serca błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdańskipromujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...