LITANIA MIAST

Serdecznie zapraszamy w Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada do udziału w  Litanii Miast – modlitewnym spotkaniu organizowanym przez młodych w siedmiu ośrodkach naszego kraju.

Wydarzenie to łączymy z przesłaniem  Roku Wiary, stanowiącym wezwanie do Nowej Ewangelizacji – głoszenia Chrystusa Zmartwychwstałego z nowym zapałem, przy pomocy nowych metod i środków wyrazu.

Podczas ostatnich Światowych Dni Młodych w Brazylii Papież Franciszek przypomniał, że wiara jest „płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej się nim dzieli, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia  i historii.”   (Rio de Janeiro, 28.07.2013r.)

Litania Miast od osiemnastu lat służy realizacji tego przesłania. Dokonuje się to poprzez „Telemost Świętych”, w którym każdy z ośrodków przedstawia poprzez łącza telewizyjne jedną z wybranych przez siebie postaci wyniesionych do chwały ołtarzy, bohaterów, bądź współczesne osoby, które doświadczyły Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim życiu.

Naszemu spotkaniu będzie towarzyszyć: modlitwa powszechna, nawiązująca do przesłania Papieża Franciszka skierowanego do młodzieży, Litania do błogosławionego Jana Pawła II, Apel Maryjny oraz koncert ewangelizacyjny zespołu „Inspirum” połączony z nowoczesną aranżacją scenograficzną(VIDEO ART 3D MULTIMEDIA) .

Poprzez ten wyjątkowy dialog ze świętymi, będziemy mogli doświadczyć realności tajemnicy „świętych obcowania”

Zapraszamy 1 listopada w godzinach od 19.45 do 21.15 na Plac Solidarności w Gdańsku pod Pomnik Poległych Stoczniowców, prosimy zabrać ze sobą znicze.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...