Błogosławieństwo Papieża dla Róż Żywego Różańca

Błogosławieństwo papieża Franciszka dla Róż

W orędziu na Niedzielę Misyjną 2013 Ojciec Święty napisał: „Wszyscy jesteśmy posłani na drogi świata, aby kroczyć z naszymi braćmi, wyznając i świadcząc o naszej wierze w Chrystusa i będąc głosicielami Jego Ewangelii.”

A zatem ci wszyscy, którzy wspierają misje, wkraczają „na drogi świata” i stają się „głosicielami Jego Ewangelii”. Są wśród nich członkowie Żywego Różańca, którzy modlitwą i ofiarą wspierają Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. W ten sposób przyczyniają się do rozwoju misyjnej działalności Kościoła. W Polsce jest ponad milion uczestników Żywego Różańca. Wielu z nich modli się za ewangelizację świata. Na prośbę Papieskich Dzieł Misyjnych papież Franciszek podpisał swoje apostolskie błogosławieństwo dla Członków Żywego Różańca, którzy modlitwą i ofiarą wspierają Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary.

Błogosławieństwa mają format A4. Można zamawiać w Wydawnictwie PDM „Missio-Polonia”, 01-015 Warszawa, Skwer Kard. St. Wyszyńskiego 9; tel.22 838 29 44 lub internetowo www.missio.pl
Ofiara złożona za wysyłkę zasili fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...