Dzień Wspólnoty Żywego Różańca

W poniedziałek (07.10.) przypada patronalny dzień wspólnoty Żywego Różańca – Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Wiara w moc modlitwy – szczególnego narzędzia – różańca, który wzmaga skupienie i pozwala zawierzyć trudne momenty Panu Bogu i znaleźć dzięki Maryi ocalenie. To dar wiernej i nieustającej modlitwy. Dziękujemy za to, że nie brakuje parafian, którzy w świadectwie wiary na tej modlitwie trwają. Z tej racji dziś wieczorem wszystkie Róże różańcowe oraz wszyscy pragnący włączyć się w tę szczeggólną modlitwę zgromadzili się na Mszy św. o godz. 18.00. Mszę św. w intencji Wspólnoty sprawował ks. Tadeusz trwając na modlitwie wspólnie z ks. Adrianem. To dzień refleksji nad świętością i potrzebą modlitwy różańcowej w życiu chrześcijanina. To także moment nad postawieniem sobie zadania, jakie dawać świadectwo i jak głosić sobą tę wiarę, by nie zabrakło tych, którzy to dzieło będą wspierali modlitwą i aktywnością duszpasterską. Dziękujemy wszystkim za udział i trwanie w tym dziele. Wspólnota jest szczególnie obecna w darze modlitwy eucharystycznej, w życiu pielgrzymkowym i wspiera kapłanów w pracach duszpasterskich. Modlimy się o potrzebne łaski Boże i zapraszamy do włączenia się w dar tej modlitwy.




promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...