Modlitwa na nowy Rok Akademicki

ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO NA MSZĘ ŚW. INAUGURUJĄCĄ NOWY ROK AKADEMICKI

Wkrótce uczelnie wyższe w naszym kraju zainaugurują swój nowy rok. Także świat akademicki Trójmiasta rozpocznie kolejny okres pracy naukowej i dydaktycznej. Co roku inauguracji Roku Akademickiego w naszej archidiecezji towarzyszy Msza św. sprawowana w Archikatedrze w Gdańsku-Oliwie dla przedstawicieli Szkół Wyższych Wybrzeża. Niech i w tym roku stanie się ona okazją do rozpoczęcia w duchu wiary nowego okresu, jaki stoi przed światem nauki naszego regionu.

Z tej okazji serdecznie zapraszam Władze Uczelni, Grono Profesorów
i Pracowników oraz Studentów na Mszę św. inaugurującą Rok Akademicki, którą będę sprawował we wtorek, 1. października br. o godz. 8.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.

Jednocześnie pragnę przekazać wszystkim Uczelniom życzenia owocnej pracy w nadchodzącym Roku Akademickim.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

 

 
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...