Po której stronie? (20 niedziela zwykła)

Po której jesteś naprawdę stronie? Czy Bóg może na ciebie liczyć?

Wg ostatnich badań CeBOSu na pytanie co jest najważniejsze: jako najważniejsze 82 proc. an­kie­to­wa­nych wy­mie­nia szczę­ście ro­dzin­ne, pracę za­wo­do­wą – 21 proc. – 4 z kolei, na 5. miejsce: 19 proc., za naj­waż­niej­szą war­tość uważa „spo­kój”; a na 7. – 12 proc za najważniejszą wartość uważa – wiarę re­li­gij­ną.

I dziś słyszymy: Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Mocne słowa.

Dziś rozłam też powstaje: Przez wiarę, przez krzyż, przez prawdę Bożą, Boże widzenie wartości. Przez sprawę religii, czy widzenia ludzkiej miłości i powołania. I dzieje się tak coraz częściej. Coraz boleśniej. Szokujące, że kłócą się ze sobą ci swoi.

W życiu społecznym, politycznym jak za Jeremiasza, który był niepoprawny i o mało co nie zginął w cysternie. Okazało się, że miał rację. Ludzki egoizm i pycha przysłoniła autentyczne dobro ludzi. Dziś też to mamy: w sejmie, w sądzie, na komisariacie, w szkole. Pozbyć się sprawy, znaku, osoby, bo nie po naszej myśli. Wmówić, że wróg publiczny, społecznie szkodliwy.

Ale i przeżywamy walkę w  sobie o czym wspomina list do Hebrajczyków , bo walczy w nas grzech, wokół zgorszenie, zły przykład, zwątpienie w Bożych zawodach, osłabiamy się sobą a próby mocnej jeszcze tak naprawdę jak mają niektórzy chrześcijanie za wiarę nie było.

Po czasach, gdzie chrześcijanie to wszyscy, dziś mamy czasy próby. Oczyszczenia. Opowiedzenia się. I potrzeba świadków wiary, którzy wesprą, pomogą, odważnie staną za. Kogoś kto odważnie stanie po właściwej stronie.

Jezus nie pochwala kłótni. A przy okazji z kim i dlaczego nie rozmawiamy? Tylko stawia pytanie o granice kompromisu na który można sobie pozwolić, gdy Bóg jest najważniejszy i pierwszy. Jeszcze wakacje i kazanie ma być mało męczące:

W chwili Twojej małej próby: np. ankiety, rozmowy, pytania: Po której jesteś stronie? I co okazuje się najważniejsze?
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...