WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII I BIERZMOWANIE 16 marca 2013
promujemy