KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA KOMISJI WSPÓLNEJ PRZEDSTAWICIELI RZ...

21 listopada 2012 roku w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Posiedzeniu współprzewodniczyli minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. W trakcie posiedzenia omawiane były m.in. zagadnienia dotyczące religii w szkole i na maturze, polityki prorodzinnej oraz prawodawstwa w kwestiach bioetycznych.

W związku z sytuacją demograficzną Polski poruszono problemy związane z polityką prorodzinną. Strona rządowa przedstawiła stan nakładów związanych z tą polityką, m.in. po zmianie progów świadczeń społecznych, zwłaszcza w pierwszym roku po urodzeniu dziecka. W stanowisku rządu przedstawiono założenia dotyczące wydłużonego urlopu rodzicielskiego, objęciu pomocą grup społecznych, które do tej pory nie mogły korzystać z urlopów wychowawczych.  Strona kościelna wyraziła niepokój, że niska dzietność w Polsce będzie w perspektywie kilkunastu najbliższych lat główną barierą rozwojową i postuluje m.in. podwyższenie dodatków na dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Strona kościelna poruszyła zagadnienia dotyczące wprowadzenia matury z religii. Egzamin maturalny z religii pozwoli w większym stopniu na kształtowanie w absolwentach szkół ponadgimnazjalnych integralnej wizji świata. W ustroju demokratycznym naturalne jest domaganie się prawa do egzaminu maturalnego z religii. Taki egzamin stanowiłby realizację zasady równoprawnego z innymi przedmiotami traktowania nauki religii. Strona rządowa uznała, że nie ma obecnie możliwości prawnych dotyczących wprowadzenia religii do egzaminu maturalnego, ale wszelki wymiar prawny w tym zakresie będzie analizowany.

Omówiono sprawy związane z kwestią realizacji rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Według strony kościelnej rozporządzenie jest nieczytelne, wobec czego pojawiają się wątpliwości, czy religia jest w tzw. „ramówce”.  Ponadto nieczytelne zapisy rozporządzenia sprawiają, że dyrektorzy szkół, opracowując szkolny plan nauczania mogą dowolnie sytuować religię/etykę np. na pierwszych lub ostatnich lekcjach. Według strony rządowej umieszczanie lekcji religii poza kanonem godzin obowiązkowych jest kwestią złej interpretacji przepisów, a przypadki takie będą wyjaśniane.

W czasie spotkania omówiono również szereg zagadnień związanych z ustawodawstwem bioetycznym, w tym zapowiedzianą ratyfikację konwencji bioetycznej. Podjęto m.in. temat  in vitro, leczenia bezpłodności i manipulacji genetycznych.

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, przekazał na ręce abp. Sławoja Leszka Głódzia list, w którym zwraca się z apelem do wszystkich kościołów i związków wyznaniowych o pomoc w przeciwstawianiu się mowie nienawiści i wszelkim objawom nietolerancji.

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

– ze strony kościelnej – współprzewodniczący Komisji Wspólnej, metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, biskup toruński Andrzej Suski, sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak oraz eksperci: ks. Piotr Stanisz (KUL), ks. Sławomir Fundowicz (KUL), ks. Piotr Tomasik (UKSW), a także rzecznik KEP ks. Józef Kloch, kierownik Biura Sekretariatu KEP ks. Dariusz Konieczny;

– ze strony rządowej – współprzewodniczący Komisji Wspólnej, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz eksperci: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC Józef Różański, dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Marlena Niewiadomska, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC Andrzej Marciniak, a także przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak oraz rzecznik prasowy ministra administracji i cyfryzacji Artur Koziołek.

 

     ks. dr Józef Kloch                                 Artur Koziołek

     rzecznik KEP                                    rzecznik prasowy MAC

 

Warszawa, 21.11.2012 r.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...