IV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym EGIPT ...

Od czterech lat Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje Dzień Solidarności z Kościołem

 

 

 

Prześladowanym. Informowaliśmy o sytuacji naszych sióstr i braci w wierze w Indiach, Iraku, Sudanie. IV Dzień

Solidarności poświęcamy chrześcijanom z Egiptu.

 Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od wielu lat wspiera Egipt, na który w latach 2006-2011 przekazało ponad 10 mln zł. W tym roku pomagamy Egiptowi poprzez akcję POKÓJ DLA EGIPTU (www.pokojdlaegiptu.pl).

Poprzez nasze działania chcemy uświadamiać Polaków, w jak trudnej sytuacji znajdują się chrześcijanie w Egipcie. Większości z nas Egipt kojarzy się z wakacjami nad ciepłym morzem, wypoczynkiem pod palmami i piramidami. Wysokie ogrodzenia turystycznych kurortów odcinają wczasowiczów od ponurej rzeczywistości. Chrześcijanie prześladowań i dyskryminacji doświadczali od stuleci, jednak w czasie ostatniej rewolucji przemoc dramatycznie wzrosła. Chrześcijanie są dyskryminowani na każdym kroku: nie mogą zajmować kluczowych stanowisk w administracji państwowej, czy zajmować katedr na uniwersytecie. Mogą wykonywać zajęcia, które nie mają wpływu na życie społeczne. Często jest tak, że mogą pracować tylko na wysypiskach śmieci. Zdarzały się przypadki, że wielu zdolnych chrześcijańskich studentów jest bitych lub aresztowanych na czas sesji by uniemożliwić im ukończenie studiów.
Każdy egipski chrześcijanin ma wytatuowany krzyż na prawym nadgarstku, po czym są rozpoznawani. W ubiegłym roku doszło na tym tle do tragedii w szkole; nauczyciel wraz z uczniami brutalnie zamordowali 16-letniego Aymana za to, że nie chciał zasłonić krzyża. Kobiety chrześcijanki są zmuszane do noszenia nakryć głowy typowych dla muzułmanek, w przeciwnym wypadku doświadczają poniżających upokorzeń. Podczas Wiosny Arabskiej w chrześcijańskich kościołach podkładane są bomby, (zamachy na koptyjskie kościoły w Aleksandrii, w wiosce Meet Bashar, w Kairze, Asuanwi, na pustyni w Wadi an-Natrun), w wyniku ich wybuchów ginie wielu niewinnych ludzi.
Zobacz to czego nie widać i o czym się nie mówi:promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...