Zapowiedzi przed święceniami diakonatu

Zapowiedzi przed przyjęciem święceń diakonatu naszego parafianina:

PIOTR WULGARIS,

syn Gikasa,

urodzony 16 stycznia 1988 roku

w Gdyni,

ma przyjąć w Archidiecezji Gdańskiej święcenia diakonatu.

Jeżeli ktokolwiek wiedziałby o nim coś, co czyniłoby go niegodnym święceń, jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o tym tutejszy urząd parafialny lub rektorat Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku – Oliwie. Należy jednak pamiętać, że złożenie fałszywego zeznania byłoby zniesławieniem kandydata, a to pociągałoby za sobą obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.

Wszystkich kandydatów do święceń, zwłaszcza naszego kleryka Piotra mieszkającego na ul. Metalowej,  polecajmy w modlitwach dobremu, miłosiernemu i wszechmogącemu Bogu.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...