Jeśli TEN BÓG TAK to ten KOŚCIÓŁ również TAK!!!

Czy da się żyć w muzeum?  Zesłanie Ducha Świętego znane jako Zielone Świątki. Zesłanie Ducha Świętego na uczniów miało miejsce nie w przypadkowym dniu, lecz w trakcie Dnia Pięćdziesiątnicy. To właśnie dlatego w Jerozolimie było tak wielu wyznawców judaizmu z wielu różnych krain, mówiących różnymi językami. O ile Paschę obchodzono w miejscu zamieszkania, to Zielone Święta były tamtejszą formą dożynek, stąd tak wielki ruch pielgrzymkowy miał miejsce właśnie tego dnia.  Coś się stało, że ci uczniowie wyszli dać publiczne, wobec tłumów obcych świadectwo dobrej nowinie Ewangelii. Otrzymali Ducha Świętego. On stał się ich siłą, ich mocą. Otrzymali szczególne dary w tym pojawieniu się Boga w Duchu Świętym. Pewną wiarę i odwagę głoszenia. I ta wybrana grupa stała się Kościołem. My mówimy dziś o urodzinach Kościoła. Dlatego niedziela. Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha. Dlatego wobec niedzielnego daru Eucharystii mówimy o Kościele który żyje. Nie tylko jest ochrzczony. Wybranym i posłanym zgromadzeniem. Wybranym przez Boga: w osobie Jezusa, wspomaganym przez osobę Ducha Świętego. Wybranie i posłanie: Quahal –  ecclezja. Człowiek składa się (na skróty) z duszy i ciała. Proporcje i sytuacje. Duch Święty jest duszą Kościoła. Nie można zatem mówić o tym Bogu bez Kościoła. Odrzucając fundament wmawia się [ludziom bez Ducha] że można: jest coś w tym: bez pomocy Ducha nikt nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. Bo wiara to jest to wewnętrzne przekonanie i otwarcie na sprawię Jezusa z Nazaretu. Chociaż gdy ktoś rodzi się dla nieba (umiera): Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. To jedyna gwarancja zbawienia. Co zatem jest w tzw. sercu tak naprawdę? Bo Twoje ciało było…. (różne skojarzenia) Ale czy okazało się świątynią: czyli miejscem dla działania Boga? Życia: Łaska, sakrament?  Duch Święty jest z każdym uczniem Chrystusa od momentu jego Chrztu, kiedy to otrzymuje się niezatarte znamię Ducha, oraz jakiś jego dar, który niekoniecznie musi się od razu jakoś objawić. Także w sakramencie Bierzmowania wierzący dostępuje wylania Ducha Świętego. Dary te mogą objawiać się na różne sposoby, gdyż Duch wieje, dokąd chce. Święty Paweł wymienia OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO, które są konsekwencją prowadzenia życia według Ducha. Dlatego jest rozdźwięk między być gotowym, wziąć, przyjąć, a żyć i te dary objawić. To pewnych darów może jesteśmy przyzwyczajeni (jak oddychanie, bicie serca a często prezenty, które mają wzbudzić ekscytację) a na inne może czekamy i nas zadziwiają?  Na ile w tym wszystkim kim jesteśmy jest dla ciała a ile dla duszy? Jezus zmartwychwstał, bo można zabić ciało ale nie Ducha. Duszę można zatracić. I Kościół który stanowimy? Co jest jego siłą? Ciało czy dusza? Duch? Właściwie to pytanie do nas: co jest naszą siłą? Czym się tak naprawdę kierujemy? I co nas napędza w życiu? … odpowiedź: dożynki – pięćdziesiątnica : po owocach można poznać… a owoce widać… widzi Bóg… Lata Kościołowi lecą… ale Kościół to nie muzeum czy skansen… Kościół jest domem… dzień urodzin, my zadbajmy, żeby był w jak najlepszej kondycji.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...