Kościół Gdański na EURO 2012

List Metropolity Gdańskiego przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012

O chrześcijańskim sensie sportowej radości

 

Umiłowani Bracia i Siostry,

  1. 1.    Radość Pięćdziesiątnicy.

Za niespełna dwa tygodnie przyjadą do Polski i na Ukrainę tłumy przedstawicieli wielu narodów, przede wszystkim z Europy, ale nie tylko. Przybędą także do Trójmiasta, by przeżywać wielkie piłkarskie święto: Hiszpanie, Włosi, Irlandczycy oraz mieszkańcy Półwyspu Bałkańskiego. Wyjadą ze swoich domów by wspólnie doświadczać sportowej radości, ale także tęsknoty wyrażonej przez autora Księgi Rodzaju: by etniczna różnorodność objawiała się ponad podziałami, by we wspólnie przeżywanych emocjach odnaleźć motywy ogólnoludzkiej jedności.

          W czytaniach wigilii Zesłania Ducha Świętego pojawia się wspomnienie wieży Babel. Wybujała pycha człowieka doprowadziła do pomieszania języków ludzkości. Można stwierdzić, że w tym opowiadaniu autor Księgi Rodzaju wyraził ukrytą tęsknotę za powrotem rodzaju ludzkiego do pierwotnej jedności zburzonej przez grzech. I rzeczywiście, kiedy nadeszła pełnia czasów, kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy Apostołowie zebrani jako Kościół, jako nowy Naród Wybrany, doświadczyli tajemnej potęgi działania Ducha Świętego. W sposób nagły upadł babiloński mur pychy i wrogości. Ludzie różnych narodów pod wpływem daru łaski zaczęli się nawzajem rozumieć. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4).

          Nie mamy osobnego serca do radości ziemskiej i do niebieskiej. Po ludzku miłujemy, po ludzku radujemy się, a Duch Święty jest Tym, który daruje każdemu z nas motywy autentycznej i ostatecznej radości. Tę prawdę wyraża piękne zdanie, przypisywane św. Augustynowi: „Ucz się człowiecze tańczyć, w przeciwnym razie nie będą aniołowie wiedzieli, co z tobą począć w wieczności!”

  1. 2.    Euro 2012 jako wyzwanie duszpasterskie.

                    I tu właśnie pojawia się zadanie dla nas, wierzących i praktykujących katolików Pomorza. Podjęliśmy je od strony struktur diecezjalnych. Duma inżynierów i społeczeństwa – PGE Arena – została przez nas pobłogosławiona, w myśl słów Apostoła Pawła: „Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali”. (1 Kor 9,24) Oddaliśmy do użytku drużyn, działaczy i pracowników stadionu ekumeniczną kaplicę, która już wypełnia swoją rolę, w powiązaniu z Kapelanem drużyny gospodarzy stadionu i z całym Duszpasterstwem Sportowców.

          W kolejne niedziele rozgrywek zaplanowaliśmy w dogodnych godzinach w Gdańsku, Sopocie i Gdyni Msze św. w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i chorwackim – aby wierzący kibice mogli chwalić Boga we własnej mowie. Szczegóły organizacyjne podawane są na bieżąco na stronach internetowych Archidiecezji Gdańskiej oraz na plakatach informacyjnych. W uroczystość Bożego Ciała – tuż przed rozpoczęciem rozgrywek – 7 czerwca o godz. 17.00 – Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na ewangelizacyjny festyn, który odbędzie się  na ulicy Długiej w Gdańsku pod hasłem „Graj w I lidze życia”. W tych dniach odwiedzi nas także Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynał Tarcisio Bertone, by przewodniczyć uroczystościom 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Gdańsku i na Wybrzeżu oraz 20-leciu utworzenia Metropolii Gdańskiej. Będzie miał także okazję aby przyjrzeć się z bliska naszemu sportowemu świętu. 

  1. 3.    Euro 2012 jako zadanie dla wierzących i ludzi dobrej woli.

 Powtórzę jednak: rozgrywki Euro 2012 są nie tylko powodem radości i dumy, nie tylko wyzwaniem organizacyjno-technicznym, ale także duchowym zadaniem dla wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli. Zadanie to wypływa najpierw z motywacji nadprzyrodzonej. To właśnie ze Słowa Bożego płynie zachęta do autentycznej radości: „Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach”. (Ps 33,1-2) Słowo Boże zachęca także do gościnności: „Nie zapominajmy (…) o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.” (Hbr 13,2). A tam, gdzie Boża radość i gościnność, tam też nie ma miejsca na agresję, pogardę, wytykanie potknięć. Polakom słusznie należy się opinia ludzi radosnych, z poczuciem humoru, gościnnych i miłujących pokój. Niech ta należność stanie się naszym zasłużonym udziałem.

 Gospodarzom wielkiego sportowego święta, wszystkim Służbom, zaangażowanym w jego organizację i obsługę, mediom, wolontariuszom, sportowcom i kibicom z serca błogosławię, Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...