Zbliża się uroczystość bierzmowania! Spotkania poświąt...

Spotkanie młodzieży z klas III gimnazjum na próbie do sakranentu bierzmowania w środę 27 kwietnia o godz. 18.40 w kaplicy.

Proszę o złożenie deklaracji, Aktów chrztu i wybranych imion do bierzmowania.

Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w 2011 roku w sprawie organizacji uroczystości w czwartek 28 kwietnia o godz. 18.45.

Obecnośc obowiązkowa.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...