Wizyta duszpasterska 2011. Do zobaczenia!

Trochę czasu upłynęło od ostatniego wpisu na naszej stronie parafialnej. Czas Adwentu to czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów. Ten koniec może nastąpić w każdej chwili dla całego świata, ale i dla nas osobiście. Dlatego chrzescijanin to człowiek czuwający i przygotowany na spotkanie z Bogiem w wieczności. Znakiem czujności i gotowości są Roraty, codzienna Msza św. o świecie. Nasz trud i wyrzeczenie, by być z Jezusem od samego początku i trwać na modlitwie. Znakiem czujności i gotowości jest też bycie członkiem Kościoła. Człowiekiem modlitwy i dzieł miłości. Dlatego Adwent to dobry czas, by pomyśleć o sobie wobec wieczności, która nadchodzi. Wizyta duszpasterska, zwana zwyczajowo kolędą, jest właśnie takim momentem przypomnienia, że ja katolik jestem świadkiem wieczności, że jestem uczniem Jezusa i członkiem wspólnoty, która czeka i stara się przygotowywać na to wieczne spotkanie. Wizyta duszpasterska ma wymiar religijny, a więc jest okazją do wspólnej modlitwy, ma wymiar między ludzki, bo jest okazją do spotkania w domach parafian i nawiązania lub umocnienia więzi parafialnych, okazją do dzielenia się świadectwem wiary i dobroci, wreczcie jest okazją dla dzieła miłosierdzia, bo wspieramy swoją ofiarą działalność Parafii, mogąc okazać swoją wdzięczność czy zainteresowanie a także troskę temu, do czego należę i co w każdej chwili służy naszemu życiu religijnemu. W tym roku ewentualnym głównym tematem spotkania, zgodnie z kazaniem przedkolędowym i dekretem Księdza Arcybiskupa, ma być troska o dzieła miłosierdzia. Mamy więc szukać pomysłów i sposobów, znaleźć chętnych wolontariuszy i ofiarodawców, by w parafii powstało i działało koło Caritas, które wspierałoby i organizowało działalność charytatywną w parafii, otaczając troską prawdziwie potrzebujących. Mamy świadomość wielkich trudności, problem zatrudnienia, zagonienia, brakiem chęci bezinteresownego zaangażowania, często trudnej sytuacji materialnej mieszkańców naszej dzielnicy, gdyż inicjatywa taka była już raz podejmowana, a w środkach masowego przekazu podkreśla się coraz częściej ludzką obojętność na takie działania, to jednak nie poddajemy się i modlimy się o Boże natchnienia w ludzkich sercach do czynienia dobra i bezinteresownej miłości. Drugim tematem niech będzie problem reaktywacji działalności Akcji Katolickiej, czyli zaangażowania katoloków świeckich w życie parafii. Inne problemy i sprawy są znane i omówione nie raz na kazaniu przedkolędowym. Bóg zapłać zatem za doroczne i życzliwie przyjęcie, zaintreresowanie, obecność i zrozumienie oraz dobroć serca. Do zobaczenia na kolędzie. Szczegóły przebiegu kolędy, kolejność wizyty w ogłoszeniach duszpasterskich. Do miłego zobaczenia.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...