Litania Miast 2010 – zaproszenie dla młodzieży

Litania Miast 2010

Od szesnastu lat młodzi spotykają się 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku, by modlić się za tych, którzy tworzyli dawną i najnowszą historię ich miasta i całej Ojczyzny.

Siedem lat temu tą inicjatywę podjęły kolejne ośrodki. Więź duchowa miedzy nimi wyraziła się również poprzez łączność medialną. W ten sposób powstał szczególny rodzaj wspólnoty, w której uczestniczy bardzo wiele osób i środowisk z kilkunastu miast Polski.

Na terenie naszej archidiecezji spotykamy się w następujących miejscach:

– w Gdańsku przy Pomniku Poległych Stoczniowców, Sopocie opodal Urzędu Miejskiego przy Pomniku Ofiar II Wojny Światowej, Gdyni pod krzyżem przy Urzędzie Miejskim oraz w Wejherowie na Rynku według następującego programu:

– pierwsza część (w godz. 19.45 do 20.30) dokona się poprzez łącza medialne. Każde z miast poprzez wejścia na antenę zaprezentuje specyfikę miejsca, w którym się gromadzi.

W finale tej części jedno z miast przekaże symboliczny płomień nadziei . W tym momencie zapalimy we wszystkich miastach harcerskie pochodnie.

– druga część (w godz. 20.30 do 21.00) podejmowana będzie oddzielnie w każdym z ośrodków. Wypełnią ją wezwania modlitwy powszechnej, Litania do Wszystkich Świętych i Apel Jasnogórski. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec, które złożymy uroczyście podczas „procesji światła”.

 W imieniu organizatorów   Ks. Zbigniew Drzał
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...