ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO NA GDYŃSKIE OBCHODY X D...

Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy Mieszkańcy Gdyni !

            Zbliżający się X Dzień Papieski w Polsce odbywać się będzie pod hasłem: „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”.

            Jak zawsze miasto Gdynia na czele z Panem Prezydentem przygotowuje uroczyste obchody tego święta, które tego roku przypada w niedzielę, 10. października. Tego dnia zgromadzimy się jako mieszkańcy Gdyni, wszystkie wspólnoty parafialne wraz ze swymi duszpasterzami na wspólnych miejskich uroczystościach, które rozpoczną się o godz. 17.00 u stóp Gdyńskich Krzyży, na placu nieopodal Urzędu Miasta.

            Po modlitwie procesjonalnie przejdziemy w stronę Gdyńskiej Kolegiaty, gdzie przy pomniku Jana Pawła II będziemy prosić o Jego rychłe wyniesienie na ołtarze, z tym większą nadzieją na spełnienie naszych pragnień, że papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót drogiego nam Sługi Bożego. Niechby ten, który sam wyniósł na ołtarze całe rzesze chrześcijan, stanął pośród nich z należnym Mu tytułem.

            Na plakatach zapowiadających X Dzień Papieski Jan Paweł II jest przedstawiany w towarzystwie bł. Jerzego Popiełuszki i Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wszyscy żyli w czasach niełatwych, w których trzeba było odwagi, by żyć godnie, ale by sięgać po świętość, tę odwagę trzeba było mieć w stopniu heroicznym.

            Trzeba było odwagi, by w XX wieku – wieku cywilizacji śmierci głosić cywilizację miłości i obwoływać błogosławionymi i świętymi tych, którzy dawali temu świadectwo. Za swego pontyfikatu Jan Paweł II, beatyfikował  1329 sług Bożych i kanonizował 473 błogosławionych. Łącznie do chwały ołtarzy wyniósł: 1802 osób z różnych krajów i kontynentów, różnych kultur i społeczności, co świadczyć miało o tym, że świętość rozwija się w każdym miejscu na ziemi oraz że nie zna granic: geograficznych, rasowych, kulturowych lub społecznych.

            Niemałej odwagi potrzebował Jan Paweł II, by samemu podążać drogą świętości  –  w każdej chwili życia: podczas modlitwy, pracy, studium, twórczej aktywności, spotkania z człowiekiem, uprawiania sportu, odkrywania piękna przyrody, sprawując posługę kapłana, biskupa i papieża; pochylając się nad najmniejszą ludzką biedą i gromadząc tłumy ludzi na sprawowanych przez siebie liturgiach, nauczając i napominając wszystkich – zwłaszcza – gdy czynił to, nie oszczędzając nawet tzw. „wielkich tego świata”.

            Filozof Henri Bergson twierdzi, że „największymi bohaterami historii nie są zdobywcy, lecz święci”. Bohater, to człowiek ,który wykazał się  odwagą, narażając nawet swoje życie. Tego także nie brakowało w życiu Jana Pawła II – u początku swego pontyfikatu odbył się przecież zamach na Placu św. Piotra, po którym niósł w sobie Ojciec Święty do ostatnich chwil szczególne „pamiątki” – coraz szybciej ubywające siły, co było skutkiem przebytych po zamachu zabiegów. Nie zniechęciło to wielkiego Kaznodziei XX wieku do nieustannego upominania wszystkich, którzy na różne sposoby godzili w godność człowieka i rodziny. On niezmiennie wzywał do świętości – „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości (…). Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”.

            Świętość – zdawałoby się – towar nie cieszący się szczególnym wzięciem
w dobie boomu technicznego, naukowego, w dobie relatywizacji wartości – dzięki Janowi Pawłowi II i Jego nauczaniu – stawała się  czymś cennym i godnym starań. Zwłaszcza ludzie młodzi, którzy dzięki swej naturze, charakteryzującej się pragnieniem wykazania się odwagą, entuzjastycznie odpowiadali na Jego wołanie. Ci ówcześni młodzi – dziś już dojrzali ludzie, powinni zastanowić się w tych dniach, na ile odpowiadali Ojcu Świętemu podczas dialogowanych homilii tylko ustami,a na ile na Jego wezwanie rzeczywiście odpowiedzieli swym życiem. Dziś Jan Paweł II staje przed nami, by po raz kolejny wzywać nas
do wzbudzenia w swoim sercu gorącego pragnienia bycia świętym, staje pośród nas, by znów przekonywać nas, że świętość jest możliwa w każdym czasie i miejscu,
w każdych okolicznościach. Świat bowiem potrzebuje świętych, którzy byliby prawdziwymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii, ponieważ «człowiek współczesny – jak mówi Paweł VI w Evangelii nuntiandi – woli słuchać świadków niż nauczycieli… a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”.

            W Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzieży w 2000 r. Papież skierował do młodych wezwanie: «Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia!” («L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 9-10/1999, s. 18). Słowa te odnoszą się do wszystkich, którzy mają młode serca, niezależnie od wieku, a zatem do nas wszystkich, którzy w chrzcie zostaliśmy odnowieni wieczną młodością Ducha.

            Zapraszając wszystkich gdynian na miejskie obchody X Dnia Papieskiego, wyrażam moją nadzieję, że wszystkie wspólnoty parafialne ze swymi kapłanami przybędą tego dnia pod Gdyńskie Krzyże, by – w wielkiej rodzinie, jaką są wszyscy mieszkańcy miasta – nie tylko uczcić pamięć naszego niezapomnianego Papieża Rodaka, ale i prosić o Jego beatyfikację i kanonizację. Dajmy po raz kolejny świadectwo jedności i miłości do Naszego Ojca Świętego.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...