Życzenia Księdza Metropolity Gdańskiego

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia,
tam gdzie przebywali uczniowie,
a drzwi były zamknięte,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”
(por J 20,19)

 

Zmartwychwstały Chrystus,
który pokonał śmierć
i uczynił nas prawdziwymi świadkami nieskończonej Miłości,
niech obdarzy nas swoim Pokojem!

                                 + Sławoj Leszek Głódź
                           Arcybiskup Metropolita Gdański

Gdańsk, Wielkanoc 2010

Umiłowani Bracia i Siostry,

Z wiara i radością w sercu spieszymy dzisiaj, by ogłaszać całemu światu nowinę o Zmartwychwstałym Panu, zwycięzcy śmierci piekła i szatana, który jest znami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak jak Marii Magdalenie Jezus mówi również i nam, abyśmy poszli i oznajmiali naszym braciom i siostrom, że On żyje i wstępuje do swojego Ojca. Uczniowie, którzy spotkali Zmartwychwstałego Pana w drodze do Emaus, nie potrafili zachować tej wiadomości dla siebie i dlatego, gdy tylko przybyli do Jerozolimy, „opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba”. Ten sam Jezus w chwile potem ukaże się uczniom w Wieczerniku, wskazując na słowa Pisma, które odnosiły sie do Niego. Chrześcijaństwo jest świadectwem życia i miłości, która nie cofa sie przed ofiarą. Z pokolenia na pokolenie Kościół głosi sprawę Jezusa z Nazaretu, który został „umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion (…), a trzeciego dnia zmartwychwstał” (Credo). To świadectwo dotarło do nas dzięki wielu wiarygodnym świadkom, którzy przekazywali depozyt wiary, czyli żywa pamięć o Chrystusie. Dzisiaj my jesteśmy odpowiedzialni za to, aby świat uwierzył, że „On naprawdę zmartwychwstał”. Składam podziękowanie Wam, bracia i siostry za świadectwo, jakie daliście przeżywając okres Wielkiego Postu. Za wszystkie praktyki pokutne i waszą modlitwę, za wysiłek związany z odnowa życia i trud nawracania sie do Boga. Wszystkim kapłanom, rekolekcjonistom, spowiednikom, braciom i siostrom zakonnym za gorliwą prace duszpasterska w tym czasie. Na rozpoczęte Święta Wielkanocne przesyłam umiłowani, serdeczne życzenia obfitych łask Zmartwychwstałego Pana. Życzę wiele radości w Waszych domach i rodzinach. Swoją modlitwą ogarniam całą naszą archidiecezjalną wspólnotę, prosząc, aby w roku duszpasterskim upływającym pod hasłem – „Bądźmy świadkami Miłości”, nie zabrakło nam odwagi, siły i zapału w głoszeniu Ewangelii Miłości.

+ Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup Metropolita Gdański
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...