Wielka Sobota: Troszczcie się nie o ten pokarm, który gini...

Najważniejszym pokarmem dla nas jest Jezus. Te koszyki mają sens tylko z Nim i dzięki Niemu. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów... Kliknij na zdjęcie a może znajdziesz siebie

Pan Jezus jest naszym pokarmem. I On sam dał nam Siebie jako pokarm w drodze do życia wiecznego. Ten pokarm podtrzymuje nasze życie duchowe w tej ziemskiej drodze i przeprowadza nas przez bramę śmierci do nieba. Koszyk, a w nim to wszystko co przynosimy Bogu, oznacza nasze serce i wszystkie dary Boże, o których nam te święta przypominają. Chleb, który spożywamy na pamiątkę pszaśniego chleba i manny, którą Lud Wybrany karmił się w drodze przez pustynię do ziemi obiecanej, jest znakiem, że wierzymy w żywą i prawdziwą obecność Jezusa w komunii św., mięso i wędliny przypominają żydowskie ofiarowanie baranka paschalnego, ale dla nas jedynym ofiarowanym Barankiem, ofiarą niewinną i czystą bez skazy ofiarowaną Bogu Ojcu za grzechy świata jest Jezus Chrystus: słyszymy w czasie każdej Mszy św.: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata… Jajko jest symbolem nowego życia, życia wieczego, które mamy dzięki Chrystusowi i Jego krzyżowej zbawczej ofierze… sól – znakiem uzdrowienia i siły, którą daje nam wiara w Boga, jest znakiem zdrowia duszy, dzięki zasługom Jezusa. Niech ten przyniesiony koszyk nie będzie oznaką tradycji i naszej troski o ciało, ale wyrazem naszej troski o nasze dusze i zbawienie dzięki tym świętom. Radujmy się, niech nasze ucztowanie przy świątecznym stole, będzie znakiem naszej nadziei i siły w moc Jezusa Chrystusa, który zwycięża śmierć i nam daje nadzieje na zmarwtychwstanie. Koszyk jest raz w roku, Eucharystia – uczta dla ducha conajmniej w każdą niedzielę. Nie zapominajmy tej duszy karmić, byśmy nie ustali w drodze i byli zbawieni. Zasiądźmy w te święta najpierw z Jezusem we Mszy św., abyśmy potem mogli się dzielić miłością i obecnością z bliskimi. Jak powiedział kleryk Piotr podczas obrzędu: nie tradycja koszyka, ale wiara daje zbawienie! A zatem niech nasza wiara będzie naszą siłą. I nie zapominajmy o objetnicy złożonej Panu Bogu, bo koszyk oznacza, że kochać będziemy to, co mam Jezus zapoczątkował i zostawił: Mszę św. i Komunię św. Nie chodźmy głodni duchowo przez to nasze ludzkie życie. I niech Jezus nam błogosławi!
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...