REKOLECJE WIELKOPOSTNE 07-10 marca 2010.

Rekolekcje: dla jednych diagnoza serca i profilaktyka ducha, dla innych czas leczenia sumienia, dla wielu reanimacja duszy


Ks. Krzysztof Dura CM

NIEDZIELA      07.03.

 • godz. 7.30 Msza św. z nauką ogólną
 • godz. 9.30 Msza św. z nauką dla młodzieży
 • godz. 11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
 • godz. 12.30 Suma parafialna Msza św. z nauką ogólną
 • godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 • godz. 17.00 Msza św. z nauką ogólną
 • godz. 18.00 Nauka stanowa dla kobiet

PONIEDZIAŁEK     08.03.

 • godz. 7.15 Modlitwy poranne
 • godz. 7.30 Msza św. z nauką ogólną
 • godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia
 • godz. 16.00 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla przedszkolaków i dzieci klas O, 1, 2.
 • godz. 16.30 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla dzieci klas 3, 4, 5, 6.
 • godz. 17.00 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla młodzieży gimnazjalnej
 • godz. 18.00 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla młodzieży szkół średnich
 • godz. 19.00 Msza św. z nauką ogólną
 • godz. 20.00 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla młodzieży pracującej i akademickiej

WTOREK   09.03.                                        DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW.

 • godz. 7.15 Modlitwy poranne
 • godz. 7.30 Msza św. z nauką ogólną
 • po Mszy św. sakrament pokuty i pojednania do godz. 9.30
 • godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia
 • godz. 16.00 Nabożeństwo pokutne
 • sakrament pokuty i pojednania 16.00 – 19.00
 • godz. 19.00 Msza św. z nauką ogólną
 • godz. 20.00 Nauka stanowa dla mężczyzn

ŚRODA   10.03.                                       ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

 • godz. 7.15 Modlitwy poranne
 • godz. 7.30 Msza św. z nauką ogólną
 • godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia
 • godz. 17.00 Msza św. z nauką dla dzieci klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • godz. 18.00 Msza św. dla całej młodzieży (gimnazjum i ponadgimnazjalnej)
 • godz. 19.00 Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji

Z A P R A S Z A M Y
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...