Odbieramy INDEKS KATECHIZACJI

List Metropolity Gdańskiego
w sprawie wprowadzenia „Indeksu Katechizacji”
na terenie Archidiecezji Gdańskiej

Indeks katechizacji. Nowy dokument potwierdzający uczestnictwo na lekcję religii.

Wielebny Księże Proboszczu,
Czcigodni Rodzice, Katecheci i Duszpasterze,
Drogie Dzieci, Kochana Młodzieży.

Mając na uwadze dobro nauczania katechetycznego oraz lepszą koordynację współpracy rodziny, parafii i szkoły w dziedzinie wychowania religijnego, w Archidiecezji Gdańskiej niniejszym wprowadzamy Indeks katechizacji. Będzie on obowiązywał uczniów na wszystkich poziomach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych od drugiego semestru Roku Szkolnego 2009 / 2010.
Indeks jest wewnętrznym dokumentem kościelnym, potwierdzającym uczestnictwo w szkolnym nauczaniu religii. Stanowi świadectwo świadomego wyboru nauki religii przez rodziców i ucznia. Każdy uczeń – posiadacz indeksu – będzie się nim legitymował wobec władz kościelnych w ramach czynności duszpasterskich, wymagających poświadczenia udziału w katechizacji szkolnej. Chodzi zwłaszcza o przygotowanie do przyjęcia sakramentów i sytuację ubiegania się o funkcję rodzica chrzestnego. Książeczka indeksu rozprowadzana jest za pośrednictwem Parafii.
Wyrażam szczególne uznanie wobec wszystkich nauczycieli, wychowawców, a przede wszystkim katechetów, którzy troszczą się o nauczanie, formację i harmonijny rozwój młodego pokolenia Polaków, w zgodzie z przekonaniami ich rodziców. Rodziców proszę, aby zawsze pamiętali, że są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami tych, którym przekazali dar życia. Dzieciom i młodzieży życzę owocnego wzrastania w mądrości oraz stawania się uczniami i autentycznymi świadkami Chrystusa.

Łączę serdeczne pozdrowienia w Panu,
/-/ + Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup Metropolita Gdański

Taka kolejka przed plebanią zadziwiła wielu przechodniów. Co tu się dzieje? pytali. Ale to nie wielkopostna kolejka do spowiedzi rekolekcyjnej, ale do biura parafialnego po wydawany Indeks katechizacji.

Rozpoczynamy rozprowadzanie indeksów katechizacji. Biuro parafialne tylko w tej sprawie będzie czynne w czasie ferii w czwartek (18.02.) w godz. 9.00 – 11.00 oraz we wtorek (23.02.) w godz. 16.00 – 17.00. Dla osób wyjeżdżających na ferie dodatkowy termin wyznaczony jest na wtorek (02.03.) w godz. 16.00-17.00. Ci z parafian, którzy nie nabyli jeszcze tego dokumentu kościelnego w wyznaczonym czasie, mogą go odebrać po tym terminie tylko w godzinach otwarcia biura parafialnego.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...