Śluby wieczyste brata Dariusza

Z radością zawiadamiamy naszą wspólnotę, że nasz parafianin brat Dariusz Mleczek pochodzący z ul. Żelaznej, członek parafialnej grupy młodzieżowej,  obecnie należący  do wspólnoty Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanów – Konwentualnych) dnia 29 listopada 2009 roku o godz. 12.00 złoży w kościele Ojców Franciszkanów p.w. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 1B Śluby Wieczyste. Stajemy zatem z darem modlitwy, aby brat Darek na drodze życia zakonnego był człowiekiem Bożym i wszędzie niósł światło miłości Ewangelicznej.
Śluby wieczyste przyjmuje członek zakonu na znak ostatecznego i całkowitego powierzenia się służbie Bożej na drodze życia zakonnego. Ten kto chce iść drogą życia zakonnego rozpoczyna bowiem formację od tzw. czasu postulatu, czasu próby, gdzie poznaje specyfikę życia zakonnego. Po przeważnie roku próby wstępuje do nowicjatu, gdzie przez rok w odosobnieniu społecznym duchowo przygotowuje się do złożenia pierwszych czasowych ślubów zakonnych: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Po kilku latach odnawianych co roku ślubów czasowych, po rozeznaniu i pewności serca zostaje na stałe przyjęty do zakonu poprzez złożenie tzw. ślubów wieczystych. Brat to zakonnik, który nie przyjął święceń kapłańskich, żyjąc w klasztorze posługuje w różnych zadaniach z życia codziennego klasztoru; Zakonnicy, którzy  przyjęli święcenia kapłańskie będąc zakonnikami zwyczajowo nazywani są w Kościele Ojcami.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...