Pamiętajmy o misjach. Jesteśmy misjonarzami wspierając mi...

Od (18.10.) w Kościele trwa tydzień misyjny pod hasłem: „Aby mieli życie”. Polecamy modlitwom i trosce materialnej parafian dzieło misyjne Kościoła. Przy ołtarzu znajduje się skarbona, do której można składać swoje ofiary na dzieła misyjne.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...