Dzień Skupienia dla lektorów i ceremoniarzy

 

W sobotę (29.11.) w Gdańskim Seminarium Duchownym odbył się Dzień Skupienia dla lektorów, ceremoniarzy i psałterzystów. Z naszej wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza wyraziły chęć uczestnictwa trzy osoby. Plan spotkań zawierał wspólną modlitwę brewiarzową na auli seminarium, słowo reflekcji Prorektora GSD ks. dr Jana Uchwata – Archidiecezjalnego Duszpasterza Powołań, czas na adorację Najświętszego Sakramentu, posiłek, spotkanie z niewidomym studentem ekonomii, który zdobył Kilimandżaro oraz wspólną Eucharystię.

Grono LSO to na pewno największe i główne zródło przyszłych powołań kapłańskich. Stąd i troska kapłanów o tych, którzy z miłością i wiarą poprzez posługę w LSO służą Chrystusowi, aby duch służby Bogu i Kościołowi nieustannie się rozwijał. By nie zabrakło pracowników w Winnicy Pańskiej.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...