Czas na Twoją Mszę św.

 

 Od poniedziałku (24.11.) istnieje możliwość zamawiania intencji mszalnych na rok 2009. Zapraszamy parafian i przyjaciół, by swoje sprawy, bliskich przedstawiać w zanoszonych intencjach Bogu. Msza św. to święte spotkanie z Bogiem. To uczta miłości. To  ofiara Jezusa, który na krzyżu ofiarował nam Siebie za zbawienie świata. To ta ofiara obmywa nas z grzechów, jest źródłem łask. Wierzymy, że modlitwa zanoszona do Boga poprzez Mszę św. jest szczególnia miła Bogu. Pamiętajmy w naszych rodzinach o Mszy św. Módlmy się w intencji naszych bliskich, małżeństw, w intecjach zawodowych, osobistych, o zbawienie wieczne dla zmarłych. Nie zapominajmy o tym co najważniejsze: mocy naszej modlitwy opartej na Ofierze Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że jest to najświętsze i najważniejsze spotkanie Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Zaczątek uczty niebieskiej. Pamiętajmy o praktyce Mszy św. w niedzielę (wynika z przykazania lecz wolimy mówić o miłości) oraz umacniajmy naszą wiarę i przywiązanie do Chrystusa na Eucharystii w tygodniu.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...