Bóg jest światłością rozświetlającą ciemności świa...

Nowe oświtlenia podkreśla piękno naszej świątyni

 

Właśnie spadł pierwszy śnieg

To prawda teologiczna i duchowe wezwanie do życia w łasce – w światłości a nie w ciemności – w mroku grzechu. Adwent to taki czas, kiedy w ciemności świata płoną ludzkie serca oczekujące na przyjście Boga. Serca te rozświetlają dziecięce lampiony roratnie, wskazują drogę zapalone świece w rękach tych, którzy uczestnicą w adwentowych procesjach liturgicznych. Także rozświetlone długimi wieczorami i późnymi rankami a nawet nocą świątynie wskazują na dom Boży i wiarę ludzkich serc. Są jak latarnie kierujące ludzi po drogach czasu do właściwego portu: do Boga i zbawienia. Coraz liczniejsze kościoły podkreślają swoją wyjątkowość i piękno poprzez zewnętrzne oświetlenie. Także w naszej parafii kaplica będzie zaznaczała swoją obecność i wyjątkowość jako dom Boga pośród domów wiernych poprzez zewnętrzne podświetlenie fasady świątyni. Może niewiele, ale piękniej i radośniej będzie w czasie wieczornych modlitw i nabożeństw, zwłaszcza na zewnątrz świątyni. Dziękujemy za wykonane prace i pomoc w oświetleniu świątyni.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...