komunia święta (koronawirus)

W czasie Mszy św. jak się zachować w czasie komunii św.:

Wedle wytycznych z Kurii Metropolitalnej Komunia św. w najpierw udzielana jest na rękę. Dopiero potem dla osób pragnących przyjąć Komunię św. do ust. Zalecana jest z racji epidemii Komunia św. duchowa. Nie przyjmujemy Komunii św. na pzremiennie.

Zalecenia z Kurii Metropolitalnej:

Komunia Święta na rękę i do ust

W Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z 12 marca 2020 r. napisano: „Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy”, a w Informacji Kurii Metropolitalnej Gdańskiej z 11 marca 2020 r. podano wcześniej: „Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę, co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy starszych, szczególną formą miłości bliźniego”.

Z powyższych cytatów wynika, że omawiane dokumenty mówią o możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę, do czego Pasterze Kościoła w Polsce w tym czasie zachęcają, i którą należy traktować priorytetowo. Nie oznacza to jednak, że odmawia się przez to Komunii Świętej do ust, jeśli wierny o to poprosi. Może to dotyczyć zwłaszcza osób starszych, np. chodzących o kulach.

Przypomina się zatem, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów). W związku z tym można tylko do Kumunii św. przyjmowanej do rąk zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dn. 12.03.2020). Kapłani są zobowiązani, aby na Mszy Świętej, bezpośrednio przed obrzędem Komunii Świętej zwracać się do wiernych z komentarzem, nie tylko podkreślającym zachętę do przyjmowania Komunii na rękę, ale także objaśniającym poprawne wykonanie, a przede wszystkim sens tego gestu.

Komunia duchowa

Istnieje również możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy.  Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55).

Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład chorym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej.

Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.

Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy: 1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii; 2) wzbudzić  miłość ku Niemu; 3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

  1. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa. Dlatego podawane są w ogłoszeniach dodatkowe terminy udzielania Komunii św. i zawsze istnieje możliwość udzielenia jej przed lub po sprawowanej Mszy św.
  • Przypominamy, że już teraz można skorzystać z Komunii Świętej wielkanocnej. Jej czas obejmuje okres od Środy Popielcowej (26 lutego 2020 r.) do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020 r.) [Decyzja 205. Zebrania Plenarnego KEP z 21 marca 1985 r].

w opracowaniu – zapraszamy do zapoznania się z informacją


promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...