na temat: słowo dla duszy

Pasterze Kościoła o Fatimie

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH Drodzy Bracia i Siostry! W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem...

Opublikowano: Maj 20, 2017

więcej...

List KEP na Niedzielę Miłosierdzia

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB  List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 22 Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się...

Opublikowano: Kwiecień 22, 2017

więcej...

List z KUL-u na Wielkanoc 2017

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji Świąt Wielkanocnych W trosce o wspólne dobro   Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego! Wczorajsza i dzisiejsza liturgia koncentruje się na jednym wydarzeniu, na jednej Tajemnicy: Jezus Chrystus „zmartwychwstał, jak powiedział” (Mt 28,6). W naszych kościołach rozbrzmiewają słowa dostojnej XI-wiecznej sekwencji Victimae paschali laudes (Niech w święto radosne). Wyrażaj...

Opublikowano: Kwiecień 17, 2017

więcej...

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży

Orędzie Papieża Franciszka na XXXII Światowy Dzień Młodzieży – Niedziela Palmowa 2017 Drodzy młodzi Ponownie jesteśmy w drodze, po naszym wspaniałym spotkaniu w Krakowie, gdzie obchodziliśmy 31. Światowy Dzień Młodzieży oraz Jubileusz Młodzieży, w ramach Roku Świętego Miłosierdzia. Pozwoliliśmy się poprowadzić świętemu Janowi Pawłowi II i świętej Faustynie ​​Kowalskiej, apostołom Bożego Miłosierdzia, aby dać konkretną odpowiedź na wyzwania naszych czasów. Przeżyliśmy int...

Opublikowano: Marzec 31, 2017

więcej...

List z racji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana Drogie Siostry i Drodzy Bracia! W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Litu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypowieści, Pan Bóg bez ociągani...

Opublikowano: Październik 22, 2016

więcej...

ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA

Do lektury na Dzień Papieski Jan Paweł II Bądźcie świadkami miłosierdzia       Jan Paweł II ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA O Bożym Miłosierdziu Spis rozdziałów I. KTO MNIE WIDZI, WIDZI I OJCA II. ORĘDZIE MESJAŃSKIE III. STARY TESTAMENT IV. PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARNOTRAWNYM V. MISTERIUM PASCHALNE VI. „MIŁOSIERDZIE Z POKOLENIA NA POKOLENIE” VII. MIŁOSIERDZIE BOGA W POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA VIII. MODLITWA KOŚCIOŁA NASZYCH...

Opublikowano: Październik 9, 2016

więcej...

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE… na czasie

Jan Paweł II  ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz Do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Spis treści WPROWADZENIE Nieporównywalna wartość ludzkiej osoby . Nowe zagrożenia życia ludzkiego . W jedności z wszystkimi biskupami świata . ROZDZIAŁ I. KREW BRATA TWEGO GŁOŚNO WOŁA KU MNIE Z ZIEMI AKTUALNE ZAGROŻENIA ŻYCIA LUD...

Opublikowano: Październik 8, 2016

więcej...

LIST biskupów na 16 Dzień Papieski

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia!” List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XVI Dnia Papieskiego (9 października 2016 r.) Drodzy Bracia i Siostry! „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia!” to hasło XVI Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony już za tydzień, w niedzielę 9 października. Tegoroczne jego obchody przypadają na czas wyjątkowy, bo wręcz przepojony w Kościele tajemnicą miłosierdzia Bożego. Trwa przec...

Opublikowano: Październik 2, 2016

więcej...