na temat: słowo dla duszy

List Papieża na Światowy Dzień Ubogich

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGONA VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 13 listopada 2022, XXXIII Niedziela okresu zwykłego „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9) 1. «Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim» (por. 2 Kor 8, 9). Tymi słowami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, aby utwierdzić ich działania solidarnościowe na rzecz potrzebujących braci. Światowy Dzień Ubogich również w tym roku staje się na nowo swego rodzaju pozytywną prowo...

Opublikowano: 11 listopada, 2022

więcej...

Niedziela Misyjna

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2022 r. 23 października 2022r. „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) Drodzy Bracia i Siostry! Są to słowa z ostatniej rozmowy Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (1, 8). Jest to również temat Światowego Dnia Misyjneg...

Opublikowano: 23 października, 2022

więcej...

Dzień Papieski

BLASK PRAWDY List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXII Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!             Dziesięciu trędowatych, którzy spotkali Jezusa na pograniczu Samarii i Galilei doświadczyło cudu uzdrowienia tylko z uwagi na posłuszeństwo słowom Jezusa (por. Łk 17,14). Podobnie było w przypadku Syryjczyka Naamana, który realizując nakaz p...

Opublikowano: 3 października, 2022

więcej...

108 Dzień Migranta i Uchodźcy

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGONA 108. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY (25 września 2022 r.) Budować przyszłości z migrantami i uchodźcami „Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13, 14). Drodzy bracia i siostry! Ostatecznym sensem naszej „wędrówki” na tym świecie jest poszukiwanie prawdziwej ojczyzny, królestwa Bożego zainagurowanego przez Jezusa Chrystusa, które znajdzie swoje pełne urzeczywistnienie, gdy On powróci w chwal...

Opublikowano: 24 września, 2022

więcej...

Dzień Środków Społecznego Przekazu

za Stacja7 ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA LXI ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU Słuchanie uchem serca  Drodzy bracia i siostry! W ubiegłym roku podjęliśmy refleksję nad potrzebą „pójścia i zobaczenia”, aby odkryć rzeczywistość i móc ją opowiedzieć, wychodząc od doświadczenia wydarzeń i spotkań z ludźmi. Podążając po tej linii, chciałbym teraz zwrócić uwagę na inny czasownik, „słuchać”, który ma decydujące znaczenie w gramatyce komunikacji i ...

Opublikowano: 17 września, 2022

więcej...

List KUL Wielkanoc 2022

Zmartwychwstał Pan – niezawodna nadzieja nasza Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa od dwóch tysięcy lat niezmiennie zadziwia świat i jest źródłem radosnej nadziei dla tych, którzy z wiarą ją przyjmują. Obecnie, wobec powrotu demonów wojny na terytorium naszej części Europy, przepełnione nadzieją Orędzie Wielkanocne staje się szczególnym źródłem optymizmu i pocieszenia. W tym kontekście proroczo brzmią słowa, wypowiedziane w ostatnią Wielkanoc sw...

Opublikowano: 17 kwietnia, 2022

więcej...

Tydzień trzeźwości

Słowo Przewodniczącego Zespołu KEPds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionychna 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (27 II – 5 III 2022) POSŁANI + TRZEŹWI + WOLNI „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło, które w roku 2022 będzie nas inspirowało i mobilizowało do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współcierpiących rodzin. Każdy z nas, jako uczeń Jezusa Chrystusa, jest ...

Opublikowano: 26 lutego, 2022

więcej...

Światowy Dzień Chorego

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 lutego 2022 r.) „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią Drodzy Bracia i Siostry! Trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo obywatelskie na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują [1]...

Opublikowano: 10 lutego, 2022

więcej...