opublikowane przez: x75x

sprawy duszpasterskie

Biskupi w obronie Papieża św. Jana Pawła II

STANOWISKORADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃJANA PAWŁA IIODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTWSEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jestteza, że Papież nie podchodził właściwie do t...

Opublikowano: 19 listopada, 2022

więcej...

słowo dla duszy

List Papieża na Światowy Dzień Ubogich

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGONA VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 13 listopada 2022, XXXIII Niedziela okresu zwykłego „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9) 1. «Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim» (por. 2 Kor 8, 9). Tymi słowami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, aby utwierdzić ich działania solidarnościowe na rzecz potrzebujących braci. Światowy Dzień Ubogich również w tym roku staje się na nowo swego rodzaju pozytywną prowo...

Opublikowano: 11 listopada, 2022

więcej...

wydarzenia

Zbliża się listopad

Zmarli czekają na modlitwę... na Twoja Mszę św. i wypominki...

Opublikowano: 23 października, 2022

więcej...

sprawy parafii

W sprawie kolędy w tym roku

Są powoli pytania o to czy będzie kolęda w tym roku? Według postanowienia Metropolity Gdańskiego otrzymanego z Kurii po 2 latach przerwy ma się odbyć w tym roku normalnie takie spotkanie. Prosimy nowych Parafian o wpis do kartoteki w biurze parafialnym. Więcej szczegółów podamy później. Prosimy o udostępnianie tej informacji.

Opublikowano: 23 października, 2022

więcej...

słowo dla duszy

Niedziela Misyjna

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2022 r. 23 października 2022r. „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) Drodzy Bracia i Siostry! Są to słowa z ostatniej rozmowy Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (1, 8). Jest to również temat Światowego Dnia Misyjneg...

Opublikowano: 23 października, 2022

więcej...

słowo dla duszy

Dzień Papieski

BLASK PRAWDY List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXII Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!             Dziesięciu trędowatych, którzy spotkali Jezusa na pograniczu Samarii i Galilei doświadczyło cudu uzdrowienia tylko z uwagi na posłuszeństwo słowom Jezusa (por. Łk 17,14). Podobnie było w przypadku Syryjczyka Naamana, który realizując nakaz p...

Opublikowano: 3 października, 2022

więcej...

zaproszenia

Różaniec w październiku

Nabożeństwo różańcowe: W tygodniu po Mszy św. o godz. 18.00 (z wyjątkiem czwartku)W niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30.DZIECI piątek o godz. 17.00.MŁODZIEŻ z dorosłymi w piątek o godz. 18.30.

Opublikowano: 1 października, 2022

więcej...

słowo dla duszy

108 Dzień Migranta i Uchodźcy

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGONA 108. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY (25 września 2022 r.) Budować przyszłości z migrantami i uchodźcami „Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13, 14). Drodzy bracia i siostry! Ostatecznym sensem naszej „wędrówki” na tym świecie jest poszukiwanie prawdziwej ojczyzny, królestwa Bożego zainagurowanego przez Jezusa Chrystusa, które znajdzie swoje pełne urzeczywistnienie, gdy On powróci w chwal...

Opublikowano: 24 września, 2022

więcej...