Życzenia Świąteczne na Boże Narodzenie.

IMG_5409W nastroju Bożego pokoju i radości świętujemy dziś Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Naszym Drogim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom, którzy nawiedzają w te Święta nasze domy, składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech radość i nadzieja płynąca z Betlejem pokrzepia nasze serca

i prowadzi nas do pełni miłości w Chrystusie.

Uroczysta Pasterka o godz. 00.00 (24.00). W Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św. w dzień jeszcze o godz. 7.30, 9.30, 11.00 i 12.30.




promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...